TEST- ÉS MOZGÁSKULTÚRA TAGOZAT

002-es kóddal lehet a tagozatra jelentkezni

Ez a tánc és mozgáskultúra tagozat kódja, ahol tanulóink a 9-12 évfolyamokon az érettségire való felkészülés mellett párhuzamos művészeti nevelésben is részesülnek. ( A központi tanterv és az iskola helyi tanterve alapján.)

Tanulóink a 12. év végén érettségiznek, a 13. évben szakmai (OKJ) vizsgát tehetnek néptáncos, színházi táncos, kortárs- és modern táncos szakon.

 

Képzési terület leírása:

Erre a szakra épül a táncos szakmai képzés. (színházi táncos, néptáncos, modern – és kortárs táncos művészeti szakokon)

Képzési idő: 4 + 1 év általános képzés párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve, majd érettségi után művészeti szakmai képzés a hatályos OKJ rendelet szerint, táncos szakon.

Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés során tanulóink a közismereti tárgyak mellett néptáncot, klasszikus balettet, modern és kortárs táncot, társastáncot, színpadi táncot tanulnak. A testnevelés órákba beépítve fitnesz és aerobik óráik is vannak. Személyi edzők irányításával kondicionáló és testépítő foglakozásokon is részt vehetnek tanulóink.

A szakmai tárgyakból emelt szintű oktatást biztosítunk!

Az érettségi évében, szakköri foglalkozások keretében, diákjainknak felvételi előkészítő órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink sikeres továbbtanulását szakmai vonalon, táncművészeti szakokra.

A megszerzett érettségivel bármelyik főiskolára vagy egyetemre is tovább mehetnek, ha nem akarnak táncosnak tanulni.

Választható idegen nyelv: angol, német. A 11. osztálytól francia vagy olasz abban az esetben, ha az első helyen tanult nyelv osztályzatainak átlaga eléri a 4,1-et.

A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából. A szakgimnáziumi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni.

Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő. A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs! Tanulóink ingyenes  tankönyvellátásban részesülnek. A nyelvkönyveket mindenkinek meg kell vásárolni. A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a fenntartó és az iskola gondoskodik!

Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.

Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

Intézményünk a Magyar Táncművészeti Főiskola partner intézménye és gyakorló bázisa!

DRÁMA- ÉS SZÍNJÁTÉK TAGOZAT

003-as kóddal lehet a tagozatra jelentkezni

Képzési terület leírása:

Képzési idő: 4 év általános képzés párhuzamos művészeti képzéssel egybekötve, majd érettségi után művészeti szakmai képzés a hatályos OKJ rendelet szerint, színész szakon. (2 illetve 3 év)

• gyakorlatos színész ( 2 év)
• színész II ( 3 év)

Tanulóink a 9-12 évfolyamokon az érettségire való felkészülés mellett párhuzamos művészeti nevelésben is részesülnek. ( A központi tanterv és az iskola helyi tanterve alapján.) Tanulóink a 12. év végén érettségiznek, a 14. évben szakmai  (OKJ) vizsgát tehetnek gyakorlatos színész szakon. Ha + 1 évet rátanulnak, akkor megszerezhetik a színész II. végzettséget. Az alapképzés 9-12. évfolyamon államilag finanszírozott.

Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés során tanulóink a közismereti tárgyak mellett néptáncot, társas- táncot, színpadi táncot, beszédtechnikát, színpadi beszédet, színház- és drámatörténetet, drámajátékot, színészmesterséget, zenés mesterséget, hangképzést, éneket is tanulnak. Műsorokban és színházi produkciókban szerepelnek.

A szakmai tárgyakból emelt szintű oktatást biztosítunk!

Az érettségi évében, szakköri foglalkozások keretében, diákjainknak felvételi előkészítő órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink sikeres továbbtanulását szakmai irányban, de a képzés előnyt jelenthet a tanító és tanárképző szakokra, óvodapedagógus képzésekre jelentkezőknek.

A testnevelés órákba beépítve néptánc, a lányoknak fitnesz és aerobik, a fiúknak erősítő, testépítő és kondicionáló foglalkozásaik is vannak. Ez utóbbi személyi edzők felügyelete mellett.

A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a fenntartó és az iskola gondoskodik! Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.

A megszerzett érettségivel bármelyik főiskolára vagy egyetemre is tovább mehetnek, ha nem akarnak táncosnak tanulni.

Tanulóink a szakmai vonal mellett előszeretettel választják az óvodapedagógus, a tanító és tanárképző szakokat, a magyar szakot, a történelmet, földrajzot, biológiát, a szociális munkát, a testnevelést, a rendőri hivatást. Iskolánkban a szakmai órákon kiváló felkészítést kapnak ezekre a hivatásokra! Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából. A szakgimnáziumi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni.

Kollégiumi elhelyezés biztosított

A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.

A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott.  Tandíj nincs! Tanulóink ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. A nyelvkönyveket
mindenkinek meg kell vásárolni.

Start typing and press Enter to search