Beiratkozási és tanévkezdési tájékoztató

Shape Image One
Beiratkozási és tanévkezdési tájékoztató

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Kedves leendő tanítványunk!

 

Szeretettel köszöntjük Önöket a ceglédi Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium nevelőtestülete nevében! Örülünk, hogy továbbtanulásul iskolánkat választották! A 2019-2020-as tanévvel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk jelentkezőinket:

 • A beiratkozáshoz nem kell Ceglédre utazniuk, viszont arra kérjük Önöket, hogy a mellékelt dokumentumokat postafordultával, de legkésőbb május 31-ig, szíveskedjenek – kitöltve és aláírva- címünkre visszaküldeni! (postacím: Patkós Irma Művészeti Iskola, 2700 Cegléd, Pf.: 255.)
 • A tanévnyitó ünnepély és gálaműsor 2019. szeptember 1-jén (vasárnap) 16 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ színháztermében.
 • A kollégisták beköltözésére is szeptember 1-jén kerül sor. Javasoljuk, hogy a tanulók 14 órától foglalják el helyeiket a kollégiumban.  A beköltözéssel kapcsolatos részletes tájékoztatásról a kollégium elérhetőségén tájékozódhatnak (53/310-988).
 • A tankönyvek kiosztására szeptember 2-án kerül sor. A tankönyvek közül a nyelvkönyveket és munkafüzeteket (angol: 6500 ft; német: 6500 ft), valamint a végzősöknek az érettségi felkészítő kiadványokat meg kell vásárolni! A többi könyvet a raktárból biztosítjuk, amelyeket a tanév végén majd le kell adni!
 • Szeptember első hetében minden osztálynak csapatépítő programot szervezünk. A részleteket 2-án az osztályfőnöki órán.

 

Postafordultával visszaküldendő dokumentumok:

 1. A diákigazolványok igényléséhez szükségünk van az ún. NEK azonosító lapra. Az Okmányirodában díjmentesen készítik. Igényléskor szóljanak, hogy a diákigazolványhoz kell az adatlap.
 2. A tankönyvek rendeléséhez szükségünk van a tanulók tankönyvigénylő adatlapjára, ezért kérem, hogy kitöltve és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt a kijelölt időpontig küldjék vissza a megadott címre.
 3. Intézményünk hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a tanulóknak a tanév megkezdése előtt teljesíteniük kell pénzügyi kötelezettségeiket (nyelvkönyvek díja, sportköri díj, kölcsönzési díj, közösségi szolgálati napló, ellenőrző könyv)

Kérjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a továbbiakban szereplő összeget 2019. augusztus 15-ig egy összegben utalják át iskolánk számlájára! A közleményhez tüntessék fel a tanuló nevét és osztályát. (Pl. Okos Diák 9. gimnázium; Okos Diák 9. szakgimnázium táncos, Okos Diák 9. szakgimnázium dráma)

 

Számla adatai:

Bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11742025-29907573

 

Utalandó összeg:

osztály fizetendő jogcím fizetendő összeg
9. gimnázium (minden tagozaton) Nyelvkönyv 1. idegen nyelv/tanév 6500 ft
Nyelvkönyv 2. idegen nyelv/tanév 6500 ft
Közösségi szolgálati napló 600 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Ellenőrző/tanév 250 ft
Tankönyv éves bérleti díj/tanév 2000 ft
összesen: 21850 ft
9. szakgimnázium táncos                  9. szakgimnázium színész Nyelvkönyv/tanév 6500 ft
Közösségi szolgálati napló 600 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Ellenőrző/tanév 250 ft
Tankönyv éves bérleti díj/tanév 2000 ft
összesen: 15350 ft

A befizetett összegekről szóló igazolást a tanév elején, szeptember 3-5 között az osztályfőnök névre szólóan kiosztják a tanulóknak. Az órarendek kiosztására a tanévnyitó ünnepség alkalmával kerül sor.

 

 1. Kitöltött tanulói adatlap
 2. Kitöltött képzési lap
 3. Ha van, akkor:
 • A rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultságának igazolása (Határozat másolata)
 • A tanuló felmentésének dokumentumainak (pl. tantárgyi felmentés, sajátos nevelési igény határozata) másolata

 

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, gondviselőket és leendő diákjainkat, hogy a beiratkozási papírok megérkezése után újabb értesítést fogunk küldeni, amelyben iskolalátogatási igazolásokat fognak kapni. Ezek munkavállaláshoz és a családi pótlékok intézéséhez szükségesek.

A szakgimnáziumokban az orvosi alkalmassági vizsgálatokat szeptemberben az intézmény keretein belül intézzük.

 

Kérjük Önöket, hogy kérdéseikkel június 30-ig munkanapokon 8-16 óráig, telefonon, e-mailben vagy személyesen érhetik el iskolánkat. Július 1-től augusztus 31-ig személyesen ügyeleti időben, szerdánként 9-től 12 óráig kérhetnek segítséget, a titkárság e-mail címén folyamatosan (pimititkarsag@gmail.com)

 

Az első szülői tájékoztatót szeptember 1-jén, a tanévnyitó ünnepség után tartjuk. Ekkor adunk tájékoztatást az e-napló használatáról és a belépési lehetőségekről.

Kellemes pihenést kívánunk Önöknek!

Cegléd, 2019. május 8.

Tisztelettel:

Andó László
igazgató sk.