Beiskolázási tájékoztató

Shape Image One
Beiskolázási tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ a PATKÓS IRMA Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI érettségit és művészeti szakképzettséget adó képzéseiről a 2022- 2023-es tanévre vonatkozóan

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kedves leendő tanulóink!

A 2022-2023-es tanévben is Szeretettel várunk mindenkit, aki a nyolcadik osztály elvégzése után olyan iskolában szeretne továbbtanulni, ahol azon túl, hogy felkészítik az érettségire, valamint a továbbtanulásra egyúttal érdeklődési körének megfelelő művészeti képzésben is részesülhet! Tehát, aki szeret táncolni, énekelni, sportolni, vagy esetleg az irodalom és a színjátszás érdekli, pedagógus vagy óvodapedagógus szeretne lenni annak a fiatalnak mindenképpen nálunk a helye! De nálunk a helye azoknak is, akik a gimnáziumi érettségi után felsőoktatásban, hazai vagy külföldi egyetemek valamelyik szakán, vagy sport vonalon szeretnének továbbtanulni!

A 2022-2023-as tanév beiskolázásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatót szeretnénk figyelmükbe ajánlani.

 1. Az iskola hivatalos adatai:

Neve: Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium. Szakgimnázium és AMI

Címe: Cegléd, Kossuth tér 5/a , Pf.: 255 (Székhely)

Levelezési címe: 2700 Cegléd, Pf. 255.

Telephely: Cegléd, Széchenyi u. 16.

OM azonosító 200185

Fenntartó: Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány

Intézményvezető, Andó László

Erre a tanévre székhelyünkre (szakképzés) és az 1.sz. telephelyünkre hirdettünk meg képzéseket.  
TELEPHELY KÓDJA 02

Tanulmányi területek kódjai:

A gimnáziumiban három tagozatra várjuk új tanulóinkat:

 • 0001-es kóddal jelölt SPORT tagozatra
 • 0002-es kóddal jelölt DRÁMA tagozatra
 • 0003-as kóddal jelölt ÁLTALÁNOS tagozatra

A képzés időtartama 4 év (9-12. évfolyam).  Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak, maradhatnak iskolánkban szakmai képzésen. A négy év alatt – ha azt a szülők és a tanulók igénylik – emelt szintű oktatást biztosítunk magyarból, történelemből, testnevelésből, angol nyelvből, német nyelvből, énekből, földrajzból és biológiából.

A kiemelkedően teljesítő tanulóknak nyelvvizsga felkészítőt is indítunk.

Az érettségi évében, szakköri foglalkozások keretében, diákjainknak felvételi előkészítő órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink sikeres továbbtanulását.  

Örömmel számolhatok be arról, hogy az előző évben minden tanulót felvettek az első helyen megjelölt egyetemre vagy főiskolára, aki jelentkezett, így a továbbtanulási mutatónk 100%-os volt!

A gimnáziumi képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni magyarból és matematikából. A gimnáziumi osztályba 3,5-ös vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A tagozatonként felvehető létszámkeret 35 fő.

A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!  A kötelező sportköri díjat, színházbérletet v. hangverseny bérletet a beiratkozáskor kell megfizetni. A szülők, gondviselők évente egy alkalommal alapítványi támogatás fizetésével segítik az intézmény működését.

Tanulóink ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet készítünk azért, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli Gáspár Református Egyetemmel!

SPORT TAGOZATON

 • minden tanulót felkészítünk az emelt szintű testnevelés érettségire
 • tanulóinkat felkészítjük a felsőfokú továbbtanulásra
 • élsportolóknak egyéni tanrendet (órarendet) biztosítunk
 • saját sportegyesületünkben ( STARTOLUNK  SE PIMI ) versenyszerű sportolási lehetőséget biztosítunk : leány röplabda, fiú futsal ( Magyar Bajnokságban és a Diákolimpián versenyeztetjük sportolóinkat) 
 • együttműködési megállapodásunk van több szakosztállyal, egyesülettel, támogatjuk tanulóink külső egyesületi tevékenységét is
 • támogatjuk a szabadidő sportot és a tömegsportot       
 • stratégiai megállapodásunk van több felsőoktatási intézménnyel (pl. Testnevelési Egyetem)
 • mentori programmal segítjük a tehetséges tanulókat
 • egyéni fejlesztési tervet készítünk minden tanulóról

DRÁMA TAGOZATON

 • felkészítjük tanulóinkat a felsőfokú továbbtanulásra, művészeti felvételire
 • tanulóink előszeretettel választják a hazai és külföldi művészeti egyetemeket, főiskolákat
 • általában énekművész, színművész, dramaturg, média szakember, szakújságíró, drámapedagógus szakokra jelentkeznek
 • emelt szintű drámaoktatásban részesülnek, szereplési lehetőséget kapnak a Patkós Irma Színházban, Pinceszínházban
 • érettségi után folytathatják tanulmányaikat iskolánk színész II. (színházi és filmszínész) szakmai képzésén
 • sportolási lehetőséget ezen a tagozaton is biztosítjuk
 • stratégiai megállapodásunk van több felsőoktatási intézménnyel
 • mentori programmal segítjük a tehetséges tanulókat
 • egyéni fejlesztési tervet készítünk minden tanulóról
 • partneri együttműködést kötöttünk a Szolnoki Szigligeti Színházzal

 

ÁLTALÁNOS TAGOZATON

 • felkészítjük tanulóinkat az érettségi vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra
 • tanulóink bármilyen szakirányt választhatnak (reáltantárgyakból, természettudományos tantárgyakból, humán tantárgyakból egyaránt tehetnek közép szintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát)
 • sportolási lehetőséget ezen a tagozaton is biztosítjuk
 • hagyományos gimnáziumi képzés, központi tanterv és helyi tanterv alapján
 • stratégiai megállapodásunk van több felsőoktatási intézménnyel
 • mentori programmal segítjük a tehetséges tanulókat
 • egyéni fejlesztési tervet készítünk minden tanulóról

A szakgimnázium művészeti tagozatán meghirdetett szakok:

      0004-es kóddal táncos II., SZÍNHÁZI TÁNCOS

      0005-ös kóddal táncos II., KORTÁRS-MODERN TÁNCOS

      0006-os kóddal táncos II., NÉPTÁNCOS

      0007-es kóddal színész II., SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ

A táncos és színész szakgimnáziumi képzésekre szakonként felvehető létszámkeret 32 fő.

A képzés időtartama 5 év. Érettségi vizsgát 12. és 13. évfolyamokon tesznek. A 13. évfolyam végén tanulóink szakmai záróvizsgát  tesznek. A képzés teljes időtartama alatt párhuzamos művészeti képzésben részesülnek. A szakmai órák délelőtt, az elméleti órák ebed szünet után, délután zajlanak.  Az oktatás a központi tanterv és az iskola helyi tanterve alapján kerül megszervezésre. 

A tagozat leírása:

Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés során tanulóink a közismereti tárgyak mellett néptáncot, klasszikus balettet, modern és kortárs táncot, társastáncot, színpadi táncot tanulnak. A testnevelés órákba beépítve fitnesz és aerobik óráik is vannak. A színész szakon beszédtechnikát, művészi beszédet, színpadi mozgást, táncot, színészmesterséget, hangképzést, dráma és színház történetet stb. tanulnak diákjaink. Színpadi gyakorlatot saját színházunkban töltik.

Kivételes esetben külső színháznak vagy filmforgatásnak is kiadjuk tanulóinkat!

A szakmai tárgyakból emelt szintű oktatást biztosítunk!

Emelt szintű oktatást biztosítunk azokból a tantárgyakból is amelyekre a továbbtanuláskor szükségük lesz.

Iskolánk szakmai versenyeken és diák olimpiákon kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. 2016 óta minden évben több kategóriában is  Európa bajnoki aranyérmet szereztek táncosaink..  2018-ban Szentpéterváron világbajnoki aranyérmet szereztünk. Fitneszeseink a diákolimpián ezüstérmet nyertek 2017-ben. Ez a továbbtanulásnál plusz pontot hozott nekik!

Nagyon jók a továbbtanulási mutatóink. Évről- évre egyre több gyerekünket vesznek fel a Táncművészeti Egyetemre, a hazai (Kaposvár, Budapest) és külföldi (Marosvásárhely, Kolozsvár) színművészeti felsőoktatási intézményekbe!

Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem PARTNER INTÉZMÉNYE!

Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli Gáspár Református Egyetemmel!

A képzés során tanulóink rendszeresen szerepelnek műsorokban és színházi produkciókban!

A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából. A szakgimnáziumi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs! A kötelező sportköri díjat, színházbérletet v. hangverseny bérletet a beiratkozáskor kell megfizetni. A szülők, gondviselők évente egy alkalommal alapítványi támogatás fizetésével segítik az intézmény működését.

Tanulóink ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. A nyelvkönyveket, munkafüzeteket mindenkinek meg kell vásárolni.

Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet készítünk azért, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a fenntartó és az iskola gondoskodik!

Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.     

Nyári szünetben kötelező szakmai gyakorlaton kell reszt venniük! Ez a magasabb iskolai évfolyamba lépés feltétele!

Tanulóink a szakmai vonal mellett előszeretettel választják az óvodapedagógus, a tanító és tanárképző szakokat, a magyar szakot, a történelmet, földrajzot, biológiát, a szociális munkát, a testnevelést.

Iskolánkban a szakmai órákon kiváló felkészítést kapnak ezekre a hivatásokra!

Egyéb fontos tudnivalók:

A középiskolai képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni. Mindenkinek a saját általános iskolájában kell leadni a jelentkezési lapot. A Patkós Irma Művészeti Iskolába jelentkezni szándékozóknak a választott szak tanulmányi területi kódszámát kell a jelentkezési lapra írni.

A telephely kódja : 02

2021. november 20-án 9 órától összevont beiskolázási szülői értekezletet tartunk az iskola (Cegléd, Széchenyi út 16.) aulájában, melyre a titkárság e-mail címén (pimititkarsag@gmail.com) jelentkezhetnek.

Program:

8.30 – 9.30  regisztráció

9.00 – 10.00  általános tájékoztató

10.00 – 12.00 bemutató foglalkozások (Táncosoknak és színészeknek a szakmai gyakorlatok helyszínén, gimnáziumi tagozatra jelentkezőknek tanterembejárás.)

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZŐINKET!                                                           

Cegléd, 2021. október 4.