Gimnáziumi képzés

Shape Image One

A gimnáziumiban három tagozatra várjuk új tanulóinkat:

 • 0001-es kóddal jelölt SPORT tagozatra
 • 0002-es kóddal jelölt DRÁMA tagozatra
 • 0003-as kóddal jelölt ÁLTALÁNOS tagozatra

A képzés időtartama 4 év (9-12. évfolyam). Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak, maradhatnak iskolánkban szakmai képzésen.

 

A négy év alatt – ha azt a szülők és a tanulók igénylik – emelt szintű oktatást biztosítunk magyarból, történelemből, testnevelésből, angol nyelvből, német nyelvből, énekből, földrajzból és biológiából. A kiemelkedően teljesítő tanulóknak nyelvvizsga felkészítőt is indítunk. Az érettségi évében, szakköri foglalkozások keretében, diákjainknak felvételi előkészítő órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink sikeres továbbtanulását.

Örömmel számolhatok be arról, hogy az előző évben minden tanulót felvettek az első helyen megjelölt egyetemre vagy főiskolára, aki jelentkezett, így a továbbtanulási mutatónk 100% .os!

A gimnáziumi képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni magyarból és matematikából. A gimnáziumi osztályba 3,5-ös vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A tagozatonként felvehető létszámkeret 35 fő.

A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs!  A kötelező sportköri díjat, színházbérletet v. hangverseny bérletet a beiratkozáskor kell megfizetni. A szülők, gondviselők évente egy alkalommal alapítványi támogatás fizetésével segítik az intézmény működését.

Tanulóink ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet készítünk azért, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli Gáspár Református Egyetemmel!

 

SPORT TAGOZATON

 • minden tanulót felkészítünk az emelt szintű testnevelés érettségire
 • tanulóinkat felkészítjük a felsőfokú továbbtanulásra
 • élsportolóknak egyéni tanrendet (órarendet) biztosítunk
 • saját sportegyesületünkben ( STARTOLUNK SE PIMI ) versenyszerű sportolási lehetőséget biztosítunk: leány röplabda, fiú futsal ( Magyar Bajnokságban versenyeztetjük sportolóinkat)
 • együttműködési megállapodásunk van több szakosztállyal, egyesülettel, támogatjuk tanulóink külső egyesületi tevékenységét is
 • támogatjuk a szabadidő sportot és a tömegsportot
 • stratégiai megállapodásunk van több felsőoktatási intézménnyel (pl. Testnevelési Egyetem )
 • mentori programmal segítjük a tehetséges tanulókat
 • egyéni fejlesztési tervet készítünk minden tanulóról

 

DRÁMA TAGOZATON

 • felkészítjük tanulóinkat a felsőfokú továbbtanulásra, művészeti felvételire
 • tanulóink előszeretettel választják a hazai és külföldi művészeti egyetemeket, főiskolákat
 • általában énekművész, színművész, dramaturg, média szakember, szakújságíró, drámapedagógus szakokra jelentkeznek
 • emelt szintű drámaoktatásban részesülnek, szereplési lehetőséget kapnak a Patkós Irma Színházban, Pinceszínházban
 • érettségi után folytathatják tanulmányaikat iskolánk színész II. (színházi és filmszínész) szakmai képzésén
 • sportolási lehetőséget ezen a tagozaton is biztosítjuk
 • stratégiai megállapodásunk van több felsőoktatási intézménnyel
 • mentori programmal segítjük a tehetséges tanulókat
 • egyéni fejlesztési tervet készítünk minden tanulóról

 

ÁLTALÁNOS TAGOZATON

 • felkészítjük tanulóinkat az érettségi vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra
 • tanulóink bármilyen szakirányt választhatnak (reáltantárgyakból, természettudományos tantárgyakból, humán tantárgyakból egyaránt tehetnek közép szintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát)
 • sportolási lehetőséget ezen a tagozaton is biztosítjuk
 • hagyományos gimnáziumi képzés, központi tanterv és helyi tanterv alapján
 • stratégiai megállapodásunk van több felsőoktatási intézménnyel
 • mentori programmal segítjük a tehetséges tanulókat
 • egyéni fejlesztési tervet készítünk minden tanulóról