Igazgatói rendelkezés járványügyi szabályokról az intézményben

Shape Image One
Igazgatói rendelkezés járványügyi szabályokról az intézményben

Igazgatói rendelkezés a járványügyi időszakban az intézmény főépületébe történő belépés és tartózkodás, illetve maszkviselés szabályairól.

Összhangban a szakképzést felügyelő miniszter járványügyi időszak alatti szakképzési védelmi intézkedéseivel, az alábbi rendelkezést adom ki:

Az intézménybe való belépés és tartózkodás szabályai:

1. 2021. november 29. napjától intézményünk főépületébe korlátozás nélkül beléphetnek, illetve tartózkodhatnak azok, akik iskolánk vagy a Patkós Irma Alapfokú Művészeti Iskola Gimnázium Szakgimnázium és AMI tanárai, oktatói, tanulói, munkavállalói, vagy a fenntartó képviselői.

2. Váratlan esemény – pl. kár-és hibaelhárítás – esetén, annak megszüntetése érdekében, de csak az elhárítás idejére az előző pontban nem szereplő személy az épületbe a maszkviselés szabályainak betartása mellett beléphet és a munkavégzés területén tartózkodhat.

Az előző két bekezdésben nem szereplő személyek – pl. szülők, gondviselők, futár, postás stb. – csak abban az esetben léphetnek az épületbe, ha a SARS-CoV-2 védőoltással rendelkeznek és azt hitelt érdemlően igazolják.

Az elfogadható igazolások típusai, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatása:

– a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre, és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid- igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló 2021. június 14.-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

– a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12) Korm. rendelet (a továbbiakban: 60/2021. (II.12) Korm. rendelet) szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció,

– a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás,

– az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

A maszkviselés szabályai:

Az iskola épületének közösségi tereiben – kivéve az osztálytermeket –, az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. A rendelkezés ezen előírása azonnali hatállyal életbe lép.

Utasítom a portaszolgálatot, hogy a beléptetésre vonatkozó korlátozó intézkedéseknek maradéktalanul szerezzenek érvényt.