Szakgimnáziumi képzés

Shape Image One

A szakgimnázium művészeti tagozatán meghirdetett szakok:

0004-es kóddal táncos II., SZÍNHÁZI TÁNCOS
0005-ös kóddal táncos II., KORTÁRS-MODERN TÁNCOS
0006-os kóddal táncos II., NÉPTÁNCOS
0007-es kóddal színész II., SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ

A táncos és színész szakgimnáziumi képzésekre szakonként felvehető létszámkeret 32 fő.

A képzés időtartama 5 év. Érettségi vizsgát 12. és 13. évfolyamokon tesznek. A 13. évfolyam végén tanulóink szakmai záróvizsgát  tesznek. A képzés teljes időtartama alatt párhuzamos művészeti képzésben részesülnek. A szakmai órák délelőtt, az elméleti órák ebéd szünet után, délután zajlanak.  Az oktatás a központi tanterv és az iskola helyi tanterve alapján kerül megszervezésre.

 

A tagozat leírása:

Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés során tanulóink a közismereti tárgyak mellett néptáncot, klasszikus balettet, modern és kortárs táncot, társas-táncot, színpadi táncot tanulnak. A testnevelés órákba beépítve fitnesz és aerobik óráik is vannak. A színész szakon beszédtechnikát, művészi beszédet, színpadi mozgást, táncot, színészmesterséget, hangképzést, dráma és színháztörténetet stb. tanulnak diákjaink. Színpadi gyakorlatot saját színházunkban töltik.

Kivételes esetben külső színháznak vagy filmforgatásnak is kiadjuk tanulóinkat!

A szakmai tárgyakból emelt szintű oktatást biztosítunk!

Emeltszintű oktatást biztosítunk azokból a tantárgyakból is amelyekre a továbbtanuláskor szükségük lesz.

 

Iskolánk szakmai versenyeken és diák olimpiákon kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. 2016 óta minden évben több kategóriában is  Európa bajnoki aranyérmet szereztek táncosaink. 2018-ban Szentpéterváron világbajnoki aranyérmet szereztünk. Fitneszeseink a diákolimpián ezüstérmet nyertek 2017-ben.

Ez a továbbtanulásnál plusz pontot hozott nekik!

Nagyon jók a továbbtanulási mutatóink.

Évről- évre egyre több gyerekünket vesznek fel a Táncművészeti

Egyetemre, a hazai (Kaposvár, Budapest) és külföldi (Marosvásárhely, Kolozsvár) színművészeti felsőoktatási intézményekbe!

Iskolánk a Magyar Táncművészeti Egyetem PARTNER INTÉZMÉNYE!

Partneri kapcsolatban vagyunk a Károli Gáspár Református Egyetemmel!

 

A képzés során tanulóink rendszeresen szerepelnek műsorokban és színházi produkciókban!

A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából. A szakgimnáziumi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs! A kötelező sportköri díjat, színházbérletet v. hangverseny bérletet a beiratkozáskor kell megfizetni. A szülők, gondviselők évente egy alkalommal alapítványi támogatás fizetésével segítik az intézmény működését.

Tanulóink ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. A nyelvkönyveket, munkafüzeteket mindenkinek meg kell vásárolni.

Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet készítünk azért, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a fenntartó és az iskola gondoskodik!

Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.

Nyári szünetben kötelező szakmai gyakorlaton kell reszt venniük! Ez a magasabb iskolai évfolyamba lépés feltétele!

 

Tanulóink a szakmai vonal mellett előszeretettel választják az óvodapedagógus, a tanító és tanárképző szakokat, a magyar szakot, a történelmet, földrajzot, biológiát, a szociális munkát, a testnevelést.

Iskolánkban a szakmai órákon kiváló felkészítést kapnak ezekre a hivatásokra!

 

A középiskolai képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni. Mindenkinek a saját általános iskolájában kell leadni a jelentkezési lapot. A Patkós Irma Művészeti Iskolába jelentkezni szándékozóknak a választott szak tanulmányi területi kódszámát kell a jelentkezési lapra írni.

A telephely kódja : 02