Tájékoztató iskolakezdésre 2019

Shape Image One
Tájékoztató iskolakezdésre 2019

Tisztelt Szülők! Gondviselők!

Kedves Tanulók!

 

A Nemzeti Köznevelési Törvény változásai, az intézményekre vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásai miatt a jogharmonizáció érdekében iskolánknak is át kellett alakítani hatályos dokumentumait. A Szervezeti-, és Működési Szabályzat, a Házirend, a Tanulmányi-, és Vizsgaszabályzat, a Pedagógiai Program, az Iratkezelési Szabályzat módosításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket!

 

Magántanuló, egyéni tanrendű diákokkal kapcsolatos teendők:

A kormány jelentősen szigorította a  magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos előírásokat. A 2019-20-as tanévtől megszűnik a magántanulói státusz, helyette az egyéni tanrendű tanulók jogállása kerül bevezetésre. Egyéni tanrendet csak az erre létrehozott központi szervezet (OH keretein belül) állapíthat meg. Csak kivételes esetben adnak ki engedélyt (tartós betegség, rokkantság, fogyatékosság, tartós külföldi távollét, szakorvosi javaslat, élsport).

Átmeneti egyéni tanrendű jogviszony kérelmezhető orvosi javaslatra (pl. gyermekvállalás, műtéti lábadozás időtartama, stb…).

Felhívom a figyelmet arra, hogy újból kérvényezni kell az egyéni tanrendre vonatkozó jogosultságot! Kérem, hogy postafordultával a többi nyilatkozattal együtt küldjék el az igazoló mellékletekkel együtt iskolánk címére (2701 Cegléd, Pf. 255) a kérelmeket. A korábbi igazgatói engedélyek 2019. augusztus 31-el hatályukat vesztik, tehát a tanulók számítsanak rá, hogy szeptemberben rendes, nappali munkarend szerint kell iskolába járniuk. Akik a hatóságtól mentesítést kapnak, azok az engedélyben szereplő feltételek alapján kezdik meg a tanévet.

 

 

Befizetésekkel kapcsolatos teendők:

Intézményünk hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a tanulóknak a tanév megkezdése előtt teljesíteniük kell pénzügyi kötelezettségeiket (nyelvkönyvek díja, sportköri díj, kölcsönzési díj, stb…).

Kérjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a továbbiakban szereplő összeget 2018. augusztus 16-ig (külön egyeztetéssel, igazgatói engedély birtokában legkésőbb augusztus 31-ig) egy összegben utalják át iskolánk számlájára! A közleményhez tüntessék fel a tanuló nevét és osztályát. (Pl. Okos Diák 10. gimnázium; Okos Diák 10. szakgimnázium táncos, Okos Diák 10. szakgimnázium dráma; Okos Diák 11. gimnázium, Okos Diák 11. szakgimnázium, Okos Diák 12 szakgimnázium)

Számla adatai:

Bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11742025-29907573

 

 

 

osztály fizetendő jogcím fizetendő összeg
9. gimnázium (minden tagozaton) Nyelvkönyv 1. idegen nyelv/tanév 6500 ft
Nyelvkönyv 2. idegen nyelv/tanév 6500 ft
Közösségi szolgálati napló 600 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Ellenőrző/tanév 250 ft
Tankönyv éves bérleti díj/tanév 2000 ft
összesen: 21850 ft
9. szakgimnázium táncos                          9. szakgimnázium színész Nyelvkönyv/tanév 6500 ft
Közösségi szolgálati napló 600 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Ellenőrző/tanév 250 ft
Tankönyv éves bérleti díj/tanév 2000 ft
összesen: 15350 ft
gimnázium 10-11-12. évfolyam Nyelvkönyv 1. idegen nyelv/tanév 6500 ft
Nyelvkönyv 2. idegen nyelv/tanév 6500 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Tankönyv éves használati díj/tanév 2000 ft
Magyar nyelvtan munkafüzet 900 ft
összesen: 21900 ft
szakgimnázium 10-11. évfolyam Nyelvkönyv/tanév 6500 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Tankönyv éves használati díj/tanév 2000 ft
összesen: 14500 ft
szakgimnázium 12. évfolyam Nyelvkönyv/tanév 7000 ft
Sportköri díj/tanév 6000 ft
Tankönyv éves használati díj/tanév 2000 ft
összesen: 15000
13. évfolyam és OKJ Sportköri díj 6000 ft

 

 

Tájékoztatás pótvizsgákról:

A 2018-19-es tanév javítóvizsgái 2019. augusztus 30-án 9 órától lesznek az iskolában (Cegléd, Széchenyi út 16.)

 

Tájékoztatás tanévnyitó ünnepséggel kapcsolatban:

A 2019-2020-as tanév tanévnyitó ünnepsége 2019. szeptember 1-jén (vasárnap) 16 órától lesz a Kossuth Művelődési Központ (Cegléd, Kossuth tér 5/a.) Kamaratermében (ha a nézőtéri székek cseréje befejeződik a jelzett időpontig, akkor a Színháztermében).

 

Nyári ügyintézés:

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, Gondviselőket, Tanulókat, hogy 2019. július 15-től augusztus 15-ig ügyintézés csak postai úton kérhető. (2701 Cegléd, Pf. 255.)

 

Adatvédelmi, adatkezelési szabályokkal kapcsolatos tájékoztatás:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően intézményünk is elkészítette Adatvédelmi-, és adatkezelési szabályzatát, melynek szövegét az intézmény honlapján megismerhetik. Kérem, tanulmányozzák és elolvasás után kérem töltsék ki a mellékelt nyilatkozatokat és aláírva postafordultával küldjék vissza iskolánk címére (2701 Cegléd, Pf. 255.).

 

 

Kérem, hogy a mellékelt tanulói nyilatkozatot, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatot kitöltve, aláírva postafordultával küldjék meg iskolánk címére (2701 Cegléd, Pf. 255.).

 

 

Kellemes pihenést kívánok!

 

Üdvözlettel:

 

 

Cegléd, 2019. július 11.

 

 

 

Andó László

igazgató sk.